Protea Vin

Bæredygtig vinproduktion i Sydafrika er en vigtig faktor for både miljøet og samfundet.

Alle Protea’s vingårde har truffet foranstaltninger for at minimere deres indvirkning på miljøet og forbedre deres sociale ansvar og er således certificeret iht landets love. De 2 hovedprincipper der arbejdes efter i forbindelse med vores bæredygtige vinproduktion i Sydafrika er som følger i en forkortet version:

INTEGRITET

Vores vins integritet garanteres af Wine of Origin (WO) systemet, som administreres af Wine and Spirit Board (WSB), en lovbestemt bestyrelsesrepræsentant for vinindustrien og udpeget af ministeren for landbrug, skovbrug og fiskeri. 

Seglet på flaskehalsen (som ofte kaldes busbilletten af sydafrikanske vinproducenter) betyder, at den er certificeret af WSB, og det garanterer troværdigheden af alle oplysninger vedrørende oprindelse, sort og årgang som angivet på etiketten. Identifikationsnumrene på forseglingen er en indikation af Vin og Spiritusrådets strenge kontrol fra presning af druerne til certificering af slutproduktet.

WO-systemet blev indført i 1973, da vinindustrien blev styret af en monopolstruktur. Denne centraliserede kontrol muliggjorde et meget effektivt bureaukrati for at sikre, at reglerne blev fulgt. Industrien har været fuldstændig dereguleret siden 1994, men besluttede at bevare det bedste fra de gamle systemer, navnlig de strukturer, der sikrer oprindelsesvinens integritet.

BÆREDYGTIGHED 

I 1987 udgav FN Brundtlandrapporten, der definerer bæredygtig udvikling som “udvikling, der opfylder nutidens behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Den Sydafrikanske vinindustri er blevet verdens førende indenfor produktionsintegritet, hvoraf en vigtig dimension er fokus på bæredygtighed gennem ordningen Integrated Production of Wine (IPW), et branchedækkende, teknisk system for bæredygtig vinproduktion. 

Overholdelse af ordningen giver køberne en garanti for, at drueproduktionen er sket under behørig hensyntagen til miljøet, og at vinen er produceret på en miljømæssigt forsvarlig måde og er sikker for forbrugeren.

Certificering af overholdelse hører under Wine and Spirit Board (WSB) jurisdiktion, med et dedikeret IPW-kontor, der er ansvarligt for at administrere ordningen, lige siden den blev bekendtgjort i 1998 i henhold til Liquor Products Act, 1989. Det betyder, at de sydafrikanske vinproducenter har praktiseret IPW i langt over et årti, længe før konkurrencedygtige vinindustrier begyndte at vifte med bæredygtighedsbanneret. 

Grunden til, at Sydafrika startede så tidligt er at mange af vore vinproducenter også dyrker æbler, pærer og blommer til eksport, og britiske supermarkeder insisterede på indførelsen af integreret frugtproduktion allerede i midten af 1990’erne. De vigtigste erfaringer fra dette blev derefter taget til sig af vores vinindustri.

Protea´s vingårde producerer alle deres vine iht ovennævnte love og regler og du finder ”busbilletten” på alle vores flasker (halsen). For yderligere information, så anbefaler vi at besøge WSB website www.wosa.co.za eller naturligvis som altid din Protea Vin kontakt.

Vil du checke certificeringen på en af dine vine fra Protea Vin – så klik her : https://www.sawis.co.za/sealsearch.php

VIP RABAT

Hos Protea Vin tilbyder vi vores loyale kunder en VIP 15% rabat på vores web priser, ved køb af minimum 6 flasker.

VIP rabatten ydes ikke ved specialtilbud, som sendes ud pr. mail direkte til vores kunder.

Kontakt os venligst på info@proteavin.dk, såfremt du ønsker at blive oprettet som VIP kunde.

BEKRÆT VENLIGST

Du skal være minimum 18 år for at handle hos Protea Vin.